klasa Ia, Ib BS

26-27.03.2020

30-31.03.2020

01-03.04.2020

06-08.04.2020

15-17.04.2020

20-22.04.2020

klasa Ia

klasa Ia i Ib

klasa Ib

czas wolny- internat -grupa V

27-30.04.2020

KLASA Ia

KLASA I a, b

KLASA Ib

CZAS WOLNY- INTERNAT

04-06.05.2020

klasa Ia BS

klasa I a,b BS

klasa Ib BS

czas wolny

Ważne! Elekcje dla klasy Ia BS i Ib BS umieszczane są w osobnych zakładkach. Szukajcie swojej klasy.

Loading

Udostępnij