PROGRAM INNOWACYJNY „GŁÓWKA KONTRA PLANSZÓWKA”

We współczesnym świecie następuje dynamiczny rozwój wysokich technologii w postaci tabletów, smartfonów i gier komputerowych. Cybernetyczny świat dominuje w wielu dziedzinach naszego życia począwszy od środowiska rodzinnego poprzez kulturę, naukę, wypoczynek, relacje społeczne i zawodowe. Szkoła również ulega takim mechanizmom, co jest widoczne w codziennym procesie nauczania, stosowanych metodach, pomocach i środkach dydaktycznych.

Okazuje się, że taki kierunek nie zawsze korzystnie wpływa na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci oraz młodzieży. Niewątpliwie stosowanie w szkole technik informatycznych i multimedialnych podnosi poziom wiedzy, uatrakcyjnia proces nauczania i ułatwia korzystanie z różnych źródeł informacji, jednakże na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń zauważamy, że dzieci urodzone w epoce wysokich technologii w odmienny sposób kształtują swoje relacje ze światem i z ludźmi. Najbardziej niepokojącym efektem nadmiernej stymulacji zaawansowanymi technologiami jest niski poziom umiejętności komunikacji interpersonalnej, brak rozumienia i respektowania reguł społecznych, trudności w kontaktach w grupie rówieśniczej, brak kontroli nad negatywnymi emocjami oraz mimowolna izolacja społeczna.

W tym technologicznym pędzie przypominamy sobie sprawdzone i skuteczne formy edukacji jakimi niewątpliwie są gry planszowe, które na szczęście przeżywają swój renesans. To zabawa, która łączy przyjemne z pożytecznym, a oferta gier na rynku jest naprawdę bogata. Gry planszowe zawierają edukacyjne i wartościowe treści, a dziecko jednocześnie swobodnie uczy się poprzez zabawę, nie będąc do tego zmuszanym. Ta forma nauki jest najbardziej skuteczną i efektywną, właśnie dzięki temu, że sprawia radość i przyjemność.

Celem głównym programu jest upowszechnianie i popularyzowanie gier planszowych oraz rozwijanie aktywności twórczej przy projektowaniu, konstruowaniu i rozgrywaniu własnych gier.

Loading

Udostępnij