Statut

STATUT
Szkoły Podstawowej Nr 10 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku
STATUT Branżowej Szkoły I stopnia Nr 5 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku
STATUT Szkoły Przysposabiającej do Pracy Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku

 3,574 total views,  2 views today

Udostępnij