Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Wczesne wspomaganie rozwoju to program kompleksowych działań terapeutycznych, które mają na celu poprawienie funkcjonowania dziecka poprzez pobudzanie jego psychoruchowego i społecznego rozwoju oraz udzielanie wsparcia jego rodzinie.
Podstawą do objęcia dziecka i jego rodziny wczesnym wspomaganiem rozwoju jest opinia wydawana przez Poradnię Psychologiczno ? Pedagogiczną.
Obejmujemy opieką dzieci z Malborka i powiatu malborskiego od chwili wykrycia zaburzeń rozwojowych do momentu  podjęcia nauki w szkole.
W naszej placówce prowadzimy terapię pedagogiczną, logopedyczną, integracji sensorycznej, terapię ręki.

Loading

Udostępnij