Program własny – Na skrzydłach tańca

                                                          Program ,,Na skrzydłach tańca?

Program ?Na skrzydłach tańca?  przeznaczony jest dla uczniów klas IV ? VII szkoły podstawowej oraz uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, lubiących ćwiczyć przy muzyce.
Jego celem jest  rozwój i kształtowanie sprawności ruchowej, usprawnianie motoryczności, twórcze wypowiadanie się ucznia poprzez ruchy ciała i kontakt z muzyką.

CELE PROGRAMU ?NA SKRZYDŁACH TAŃCA?

CELE OGÓLNE: 
– stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju
– zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu i wyzwalanie aktywności ruchowej
– kształtowanie zainteresowania tańcem i ruchem przy muzyce
– rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, aktywności
  i samodzielności
– doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, kształtowanie prawidłowej  postawy ciała.
– budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły
– pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej i sposobu spędzania  czasu wolnego
– integrowanie uczniów i współpraca w zespole
– reprezentowanie szkoły w środowisku- udział w konkursach, przeglądach i uroczystościach szkolnych
– rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością

CELE   SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń:
– poznaje układy taneczne i potrafi je realizować
– kształci postawy moralne i społeczne
– uczy się wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, szacunku, prawdomówności, umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji sukcesu i niepowodzeń
– radzi sobie z tremą związaną z występami na scenie i przed publicznością
potrafi improwizować ruch do danej muzyki- kształci umiejętność poczucia rytmu i swobody ruchu
– reaguje ruchem na zmiany tempa, dynamiki, artykulacji oraz na zmiany rytmiczne w   taktach
– kształci własną wrażliwość estetyczną i ekspresję twórczą
– odtwarza kroki i figury, które składają się na wybrany taniec
– wyrabia pewność siebie, akceptację siebie samego
– wzmacnia motywację do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień
– rozwija indywidualne talenty, zainteresowania i predyspozycje artystyczno ? ruchowe.
– przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć i imprez kulturalnych

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ
1. Opanowanie rytmicznego poruszania się. (4h)
2. Akcentowanie ruchem rytmu muzycznego. (2h)
3. Opanowanie podstawowych elementów ruchowych. (4h)
4. Łączenie elementów tańca z krokami tanecznymi. (4h)
5. Doskonalenie umiejętności tanecznych. (4h)
6. Elementy techniki tańca klasycznego. (2h)
7. Nauka i doskonalenie w grupach krótkich układów tanecznych przy wybranej muzyce. (4h)
8. Ćwiczenia techniki tanecznej , elementów tanecznych nóg i ramion z uwzględnieniem  różnych kierunków: w przód-w tył, w prawo-w lewo. (4h)
9. Ćwiczenia taneczne z wykorzystaniem przyborów. (4h)
10. Ćwiczenia taneczne pojedynczo i parami w różnych ustawieniach : w szeregach, rzędach,   w kole. (4h)
11. Kształtowanie estetyki i harmonii ruchu. (4h)
12. Rozwijanie wyobraźni twórczej oraz wrażliwości na piękno i wdzięk muzyczny. (2h)
13. Wyrabianie gibkości i płynności ruchów. (4h)
14. Kształtowanie poczucia rytmu. (2h)
15. Prawidłowe reagowanie na tempo w muzyce. (4h)
16. Gry i zabawy przy muzyce. (2h)
17. Ćwiczenia muzyczno- ruchowe ze zmiana kierunku i tempa. (4h)
18. Rozwijanie wypowiedzi ruchowej inspirowanej muzyką. (4h)
19. Ćwiczenia doskonalące obroty po prostej i po przekątnej. (4h)
20. Savoir- vivre i normy taneczne- nauka właściwego zachowania podczas imprez   kulturalnych (4h)                                                                                                             

                                                                                                                                     
Katarzyna Chrobak, Lucyna Banaszewska

Loading

Udostępnij