Komunikacja alternatywna

Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC) jest to pomoc w porozumiewaniu się dzieciom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Pozwala utorować rozwój języka i mowy.  Daje szansę na kontakt z drugim człowiekiem, na naukę i samodzielność. Zamiast wypowiadanych słów i zdań mogą one używać  znaków graficznych, manualnych lub przestrzenno-dotykowych. Dzięki temu dzieci mogą dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać myśli i uczucia.

Podczas zajęć uczeń  jest dokładnie obserwowany, aby wykorzystać każdy płynący od niego sygnał. Słowa mówione do dziecka są proste, zrozumiałe dla niego. Każdy włożony wysiłek ucznia jest zawsze doceniony, nawet jeśli wydaje się, że ono tego nie rozumie lub nie ma to dla niego żadnego znaczenia. Ćwiczenia oparte są na zainteresowaniach dziecka i jego spontanicznej aktywności. Ważna jest miła i serdeczna atmosfera.

Komunikacja wspomagająca i alternatywna jest przeznaczona dla osób z:

– uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego w następstwie urazów i chorób;

– niepełnosprawnością intelektualną;

– niepełnosprawnościami sprzężonymi;

– autyzmem;

– mózgowym porażeniem dziecięcym;

– zespołami uwarunkowanymi genetycznie.

Komunikacja wspomagająca i alternatywna obejmuje wszelkie metody komunikowania się:

Oprogramowanie Mówik ? to syntezator mowy, przeznaczony dla osób w różnym wieku, głównie z autyzmem, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, dysartrią, afazją, które nie mogą się porozumiewać mową w sposób zrozumiały dla innych. Istnieje również możliwość robienia i wstawiania zdjęć, własnych grafik i obrazów z Internetu. Użytkownik może tworzyć z symboli całe zdania i wypowiedzi, które są odczytywane przez syntezę mowy.

System Makaton ? jest to system prostych gestów i znaków graficznych, które służą do porozumiewania się

Piktogramy PIC ? Pictogram Ideogram Communication, to system znaków obrazkowych  ? białe znaki na czarnym tle. Piktogramy są odpowiednie dla osób ze słabym rozumieniem mowy.  Za pomocą piktogramu dziecko może przekazać pojedynczą informację, np. co chce zjeść, czym chce się bawić. Każdy piktogram posiada podpis, co jest ułatwieniem dla osoby rozmawiającej z użytkownikiem AAC.                          

PCS ? Picture Communication Symbols ? system kolorowych symboli, które ukazują obrazkowo znaczenie słowa, zwyczajowo używanej frazy, zwrotu grzecznościowego, np. ?Udało się?, ?Dziękuję?. PCS zawierają sporo pojęć abstrakcyjnych. System symboli PCS zawiera program komputerowy Broadmaker czy Speaking Dynamically Pro.

Loading

Udostępnij