Logopedia


Zajęcia logopedyczne w Ośrodku prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem lub w małych grupach.

Celem ich oddziaływań jest:
– usprawnienie motoryki narządów mowy,
– korygowanie wad wymowy, poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej,
– rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego.

Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację, ćwiczeń oddechowych wykonuje się ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie. Program zajęć uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
W trakcie zajęć stosuje się różnorodne metody, zasady i formy pracy z dziećmi. Kompleksowa terapia logopedyczna obejmująca stymulację wielu różnych funkcji, pozwala na osiągnięcie sukcesu w zakresie usuwania zaburzeń mowy, ułatwia dziecku funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i środowisku rodzinnym.

Loading

Udostępnij