Arteterapia

Zajęcia z zakresu arteterapii ? terapii plastyką, umożliwiają uczniom rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia. Stwarzają im możliwość ujawnienia własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata widzianego z ich perspektywy za pomocą różnorodnych technik, narzędzi i materiałów plastycznych.
Podczas zajęć dzieci zaspakajają potrzebę samorealizacji oraz wzmacniają wiarę we własne siły.  Uczą się samodzielności i odpowiedzialności, współpracy w grupie oraz konstruktywnego spędzania czasu wolnego.

Loading

Udostępnij