Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna
W naszej placówce prowadzona jest terapia integracji sensorycznej. Skierowana jest do uczniów u których stwierdzono różnego rodzaju zaburzenia w odbiorze i przetwarzaniu bodźców zmysłowych.
Terapia integracji sensorycznej jest terapią ruchową, która ma na celu wspieranie funkcjonowania dziecka. W czasie terapii dziecko jest zachęcane i kierowane do wykonywana aktywności, które będą prowokować i wyzwalać odpowiednie reakcje na bodziec sensoryczny.
Terapia odbywa się w gabinecie wyposażonym w profesjonalny sprzęt do stymulacji przedsionkowej, czuciowej, dotykowej, wzrokowej i węchowej.
W szkole pracuje czterech terapeutów, posiadających doświadczenie pedagogiczne i terapeutyczne z zakresu integracji sensorycznej.

Loading

Udostępnij