Internat

Nasz internat ….
… zapewnia miejsce dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku.

Funkcjonuje od poniedziałku do piątku, zapewniając wychowankom całodobową opiekę i wyżywienie.
Dzieci i młodzież mają do dyspozycji dwu i trzyosobowe pokoje, węzeł sanitarny oraz pokój zabaw, świetlicę, salę i boisko sportowe, pracownię komputerową. 
Podczas codziennych zajęć u wychowanków rozwijane jest poczucie odpowiedzialności oraz kształtowane są umiejętności samodzielnego wykonywania codziennych czynności samoobsługowych oraz współdziałania w grupie.

OFERUJEMY:

 • 24 – godzinną opiekę specjalistyczną wychowawców- oligofrenopedagogów,
 • rozwój i bezpieczeństwo wychowanków,
 • mało liczne grupy,
 • wysokiej wartości zajęcia wychowawcze, prowadzone w ramach świetlic tematycznych, które są dostosowane do możliwości i potrzeb rozwojowych każdego wychowanka,
 • domowe posiłki,
 • pomoc w doskonaleniu umiejętności szkolnych i odrabianiu zadań domowych.
?KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POBYTU W INTERNACIE:
 • internat w okresie nauki szkolnej spełnia funkcje opiekuńczo-wychowawcze i staje się drugim domem dla dziecka;
 • mieszkanie w internacie to duża oszczędność czasu, którą trzeba przeznaczyć na codzienne dojazdy do szkoły;
 • pobyt w internacie jest bezpłatny, rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia z możliwością ubiegania się o dofinansowanie lub zwolnienie z opłat;
 • rodzice powierzając nam swoje dzieci mogą podjąć pracę zawodową.
 • Loading

  Udostępnij