O OŚRODKU

„Żyję wśród ludzi, mam swoje miejsce w rodzinie, jestem uczniem, Polakiem, Europejczykiem, chcę być zdrowy, sprawny, wolny od nałogów, szanuję środowisko naturalne, dbam o swoją kulturę osobistą, odpowiadam za siebie i innych, planuję swoją przyszłość”

                Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Malborku istnieje ponad 50 lat.
Nauka tu daje dzieciom możliwość wykształcenia, zdobycia zawodu i dzięki temu w przyszłości pracy w wyuczonym zawodzie. Obejmuje rewalidacją, czyli wielostronną stymulacją, opieką, nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Dzieci te charakteryzują się specyficznymi trudnościami w rozwoju i przystosowaniu się do środowiska społecznego.

                 Przebywającym u nas uczniom zapewniamy miłą i przyjazną atmosferę, indywidualne podejście do każdego ucznia, stwarzamy warunki właściwego rozwoju, nauki, dbamy o ich rozwój psychofizyczny. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, którą cechuje fachowa wiedza, pracowitość, głębokie zaangażowanie w sprawy dotyczące wychowanków.Każdemu dziecku przebywającemu w naszym Ośrodku zapewnia się specjalistyczną pomoc.

Loading

Udostępnij