Psycholog

Nasz Ośrodek przywiązuje dużą wagę do pełnego i wszechstronnego rozwoju każdego ucznia, który znajduje się pod jego opieką. Dlatego rozwój sfery społeczno ? emocjonalnej, stymulowanie jej, rozwój osobowości i kształtowanie pozytywnych postaw, bazowanie na mocnych stronach ucznia to jeden z filarów pracy psychologa. W ofercie psychologa jest również wsparcie psychologiczne uczniów i ich rodziców w trudnych sytuacjach, np. związanych z żałobą, kryzysami a także pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.Oferta psychologiczna skierowana jest do wszystkich uczniów SOSW i ich rodziców, jest w pełni dobrowolna i bezpłatna. Najczęściej odbywa się w formie indywidualnych spotkań z dzieckiem i/lub rodzicami. Oprócz spotkań indywidualnych psycholog wspólnie z pedagogiem prowadzi także zajęcia grupowe w klasach i grupach wychowawczych, poruszające tematykę związaną z aktualnymi wyzwaniami rozwojowymi uczniów oraz zgłaszanym zapotrzebowaniem przez nauczycieli i wychowawców. W pracy profilaktycznej z uczniami opieramy się o programy własne oraz te  rekomendowane. Od 2018r. psycholog i pedagog szkolny posiadają certyfikat realizatora pierwszego na świecie programu profilaktycznego dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ?Moje życie mój wybór.?

Rodzicom naszych wychowanków proponujemy, wraz z pedagogiem szkolnym spotkania grupy wsparcia, których tematyka opracowywana jest w oparciu o zgłaszane problemy. Wspieramy także w poszukiwaniu rozwiązań w sprawach dziecka, prezentowanych przez niego zachowań, problemów

Loading

Udostępnij