klasa Ib BS

11-13.05.2020

CZAS WOLNY

Uwaga! Wykonane prace, zadania można przesyłać w postaci zdjęć, plików na adres: m.kramek@sosw.malbork.pl lub bezpośrednio do nauczycieli na szkolną pocztę.

18-20.05.2020

CZAS WOLNY

25-27.05.2020.

CZAS WOLNY

01-05.06.2020

CZAS WOLNY

08-10.06.2020

CZAS WOLNY

15-17.06.2020.

CZAS WOLNY

22-24.06.2020

CZAS WOLNY

Loading

klasa Ia, Ib BS

26-27.03.2020

30-31.03.2020

01-03.04.2020

06-08.04.2020

15-17.04.2020

20-22.04.2020

klasa Ia

klasa Ia i Ib

klasa Ib

czas wolny- internat -grupa V

27-30.04.2020

KLASA Ia

KLASA I a, b

KLASA Ib

CZAS WOLNY- INTERNAT

04-06.05.2020

klasa Ia BS

klasa I a,b BS

klasa Ib BS

czas wolny

Ważne! Elekcje dla klasy Ia BS i Ib BS umieszczane są w osobnych zakładkach. Szukajcie swojej klasy.

Loading