Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna

W ramach Szkoły Podstawowej Nr 10 działają oddziały dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz oddziały ZET czyli, zespoły edukacyjno ? terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Proces dydaktyczno ? wychowawczy realizowany podczas codziennych zajęć edukacyjnych wspomagany jest według indywidualnych potrzeb zajęciami rewalidacyjnymi i rehabilitacyjnymi z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej, hydromasażu, terapii ręki, terapii ruchem, biblioterapii, arteterapii, dramatoterapii, terapii z użyciem komputera.

Do dyspozycji uczniów są specjalistyczne pracownie przedmiotowe (pracownia fizykochemiczna, językowa, komputerowa, gospodarstwa domowego), a także wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny sala gimnastyczna, siłownia, sala doświadczania świata, biblioteka szkolna, świetlica, stołówka, stała opieka pielęgniarki szkolnej.
W szkole uczniami zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna nauczycieli i terapeutów oraz pedagog i psycholog.

Szkoła Podstawowa Nr 10 oferuje mało liczne klasy (od 10 do 16 uczniów, a w oddziałach zet od 6 do 8), metody nauczania dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów, indywidualną pomoc nauczyciela.

Staramy się stwarzać optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju.
Każde dziecko znajdzie tu prawdziwych przyjaciół, pozna smak sukcesu, a wiedzę będzie zdobywało bez stresu i porażek.

Loading

Udostępnij