Punkt Przedszkolny Specjalny

Do Oddziału Przedszkolnego dzieci przyjmowane są na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, które są wydawane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Przedszkole realizuje podstawę programową w wymiarze pięciu godzin dziennie.

W naszym oddziale, w wydzielonym miejscu znajdują się dwie grupy przedszkolne. Mają do dyspozycji dwie sale, szatnię, łazienkę.

Maluchy biorą udział w zajęciach ogólnorozwojowych, muzyczno-ruchowych, sportowe. Organizowane są też zajęcia tematyczne w terenie, spacery oraz szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych. 

Zajęcia prowadzone są różnymi metodami aktywizującymi m.in. Poranny Krąg, W. Sherborne, Knill, zabawy paluszkowe, elementy metody Dobrego Startu.

Zajęcia indywidualne i grupowe dla naszych przedszkolaków ustalane są w ramach indywidualnych potrzeb i mogą to być:

  • terapia logopedyczna,
  • terapia pedagogiczno-psychologiczna,
  • terapia integracji sensorycznej,
  • hydroterapia,
  • psychopedagogiczna jazda konna,
  • terapia ręki, arteterapia i muzykoterapia,
  • ćwiczenia rytmiczno-ruchowe i korekcyjne,
  • trening umiejętności społecznych, zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.30.

Pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny. 

Nasi podopieczni mają możliwość realizowania na terenie ośrodka zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Loading

Udostępnij