Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

  Głównym celem zajęć  korekcyjno ? kompensacyjnych jest usprawnianie funkcji, które są niezbędne w nabywaniu umiejętności czytania i pisania.
Tymi funkcjami są: percepcja wzrokowa i słuchowa, orientacja przestrzenna, sprawność motoryczna rąk, koncentracja uwagi oraz umiejętność poprawnego wypowiadania się.

Program zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia.
W trakcie zajęć wykorzystywane są elementy różnych metod wspomagających rozwój psychofizyczny  dziecka m. in.: Metody Dobrego Startu, Metody Ruchu Rozwijającego, Metody krakowskiej,  metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej w edukacji matematycznej, logorytmiki.

Istotnym elementem zajęć jest stosowanie form zabawowych, gier logicznych i dydaktycznych, układanek oraz edukacyjnych programów komputerowych.
 
Zajęcia odbywają się w grupach do pięciu osób i są prowadzone w klasach I ? III.

Loading

Udostępnij