Terapia ręki

W naszym ośrodku prowadzona jest terapia ręki, w której biorą udział  uczniowie z zaburzeniami małej motoryki. Dzieci kierowane są na terapię na podstawie diagnozy- terapeuci oceniają postawę ciała dziecka, siłę mięśni, zakres ruchomości rąk, wzorzec grafomotoryczny.
Terapia ręki dotyczy całego ciała, szczególnie jednak ma na celu usprawnianie kończyny górnej, wyrabianie precyzyjnych ruchów dłoni i palców.
Na zajęciach wykorzystuje się ćwiczenia kształtujące umiejętność chwytu, współpracę obu rąk, oraz doskonalące umiejętność samoobsługi.
Terapia prowadzona jest w gabinecie bogato wyposażonym w różnorodne pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjniają przebieg zajęć

Loading

Udostępnij