Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Przysposobienie do pracy ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności przez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy w różnych dziedzinach oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. W ramach tego przedmiotu uczniowie są przygotowywani do nabycia umiejętności praktycznych i wykonywania czynności pracy wynikających z następujących dziedzin:


GOSPODARSTWO DOMOWE ? obejmuje szeroki zakres prac opartych na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, pranie oraz sporządzanie posiłków.


KRAWIECTWO ? to elementy szycia ręcznego, drobne naprawy krawieckie, haft oraz szycie prostych wyrobów.

WYTWÓRSTWO RĘCZNE ? wytwarzanie drobnych przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z zastosowaniem różnych technik ( quiling, decoupage, malowanie na szkle, origami) oraz materiałów (drewno, glina, sznurek, modelina, tektura, koraliki, szkło, nici, wełna, bibuła, papier kolorowy itp.).

PRACE OGRODNICZE ? dotyczą dbałości o tereny wokół Ośrodka, obejmują pielenie chwastów, wysadzanie kwiatów, ziół, krzewów oraz dbałość o rośliny w pomieszczeniach Ośrodka.

PRACE BIUROWE ? związane są z umiejętnością obsługi urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, laminator, bindownica oraz wykonywanie usług w tym zakresie.

Loading

Udostępnij