Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”

Wiek szkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.
Stąd celowość realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała” w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Malborku.

Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – rocznica odzyskania niepodległości.

Trwa od września 2019 roku do czerwca 2020 roku.

Cele projektu ogólne :
˗ Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych.
˗ Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.
˗ Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

Cele szczegółowe:
˗ Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
˗ Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów
˗ Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.
˗ Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
˗ Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.
Autorką projektu jest Ludmiła Fabiszewska, nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.

 2,861 total views,  2 views today

Udostępnij