Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ?Piękna nasza Polska cała?

Wiek szkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.
Stąd celowość realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ?Piękna nasza Polska cała? w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Malborku.

Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków ? rocznica odzyskania niepodległości.

Trwa od września 2019 roku do czerwca 2020 roku.

Cele projektu ogólne :
? Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych.
? Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.
? Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

Cele szczegółowe:
? Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
? Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów
? Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.
? Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
? Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.
Autorką projektu jest Ludmiła Fabiszewska, nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.

Loading

Udostępnij