Branżowa Szkoła I stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia w SOSW w Malborku kształci uczniów w cyklu trzyletnim do pracy w następujących zawodach:
– fryzjer,
– kucharz,
– cukiernik,
– piekarz.
Uczniowie odbywają praktyki w zakładach pracy oraz w Centrum Edukacji Zawodowej.
Zajęcia teoretyczne zawodowe realizują w formie kursowej (kurs I, II i III stopnia) w każdym roku nauki.
Po ukończeniu nauki uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskując dyplom pracownika wykwalifikowanego w zawodzie.

Loading

Udostępnij