KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

Drodzy Rodzice.
W tym dziale znajdziecie terminy Waszych spotkań z nauczycielami


Najbliższe konsultacje z nauczycielami planujemy na:

05.11.2020 – 16.00-17.30

15.04.2021 – 16.00-17.30

 • 16.12.2020 godz. 16.00. Spotkanie wychowawców klas z rodzicami, poinformowanie o przewidywanych ocenach za I semestr, drzwi otwarte dla rodziców. Pedagogizacja nt. „Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”
 • 18.02.2021r. Spotkania wychowawców klas z rodzicami. Sprawy edukacyjne i wychowawcze, przedstawienie wyników klasyfikacji. Pedagogizacja nt. „Wychowanie dziecka do pełnienia różnych ról społecznych (wartości, postawy, normy społeczne)”
 • 27.05.2021r. Spotkanie rodziców z wychowawcami klas – sprawy bieżące, przewidywana klasyfikacja i promocja. Pedagogizacja nt. „Bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez dziecko”
 • 22.06.2021r. Podsumowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej za r.szk. 2020/2021. Osiągnięcia uczniów, wyniki w nauce, realizacja planu wychowawczego – efekty, wnioski do dalszej pracy.

 783 total views,  2 views today

Udostępnij
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •