KONSULTACJE ORAZ ZEBRANIA

ROK SZKOLNY 2021-2022

ROK SZKOLNY 2020-2021

Drodzy Rodzice.
W tym dziale znajdziecie terminy Waszych spotkań z nauczycielami


Najbliższe konsultacje z nauczycielami planujemy na:

05.11.2020 – 16.00-17.30

15.04.2021 – 16.00-17.30

  • 16.12.2020 godz. 16.00. Spotkanie wychowawców klas z rodzicami, poinformowanie o przewidywanych ocenach za I semestr, drzwi otwarte dla rodziców. Pedagogizacja nt. ?Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych?
  • 18.02.2021r. Spotkania wychowawców klas z rodzicami. Sprawy edukacyjne i wychowawcze, przedstawienie wyników klasyfikacji. Pedagogizacja nt. ?Wychowanie dziecka do pełnienia różnych ról społecznych (wartości, postawy, normy społeczne)?
  • 27.05.2021r. Spotkanie rodziców z wychowawcami klas ? sprawy bieżące, przewidywana klasyfikacja i promocja. Pedagogizacja nt. ?Bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez dziecko?
  • 22.06.2021r. Podsumowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej za r.szk. 2020/2021. Osiągnięcia uczniów, wyniki w nauce, realizacja planu wychowawczego – efekty, wnioski do dalszej pracy.

Loading

Udostępnij