Terapia z komputerem

  Terapia komputerowa prowadzona jest w małych grupach, w zindywidualizowanej formie, dostosowanej do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów. Ma ona na celu usprawnianie procesów poznawczych, myślenia, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej, mowy, koncentracji uwagi itd.

Podczas zajęć uczniowie:
–  ćwiczą spostrzegawczość i koncentrację uwagi, szybkość reakcji na bodźce wzrokowe ? gry edukacyjne i zręcznościowe
– usprawniają pamięć i logiczne myślenie
– kształcą umiejętności kodowania i rozkodowania znaczeń, poleceń i informacji – rozwijają procesy myślowe
– wzbogacają zasób słownictwa korzystając ze słowników i encyklopedii multimedialnych,
– poznają zasady bezpiecznej pracy z komputerem oraz jego możliwości,
– pracują z edytorem tekstu i grafiki ? stymulowana jest wtedy percepcja wzrokowa i wzrokowo-ruchowa,
– uzupełniają braki wiedzy ogólnej korzystając z oprogramowania edukacyjnego i platform edukacyjnych oraz zasobów Internetu pamiętając o zachowaniu praw autorskich,
– uczą się zdrowej rywalizacji oraz honorowego przegrywania uczestnicząc w Quizach takich jak Kahoot.

Loading

Udostępnij