Przystosowanie ciągów komunikacyjnych i sanitariatów do potrzeb wychowanków z ograniczoną sprawnością ruchową w SOSW w Malborku

PRZETARG Z
11.05.2018
Kontynuacja przystosowania ciągów komunikacyjnych i sanitariatów do potrzeb
wychowanków z ograniczoną sprawnością ruchową w SOSW w Malborku

1 Zestawienie ofert zgodnie z art. 86 ust Pobierz

2 ogloszenie Pobierz

3 SIWZ i załączniki od 1 do 8 Pobierz

4 SIWZ i edytowalne załączniki od 1 do 8 Pobierz

5 Przedmiar robót załącznik nr 9 do SIWZ Pobierz

6 Przedmiar robót załącznik nr 10 do SIWZ Pobierz

7 Przedmiar robót załącznik nr 11 do SIWZ Pobierz

8 Przedmiar robót załącznik nr 12 do SIWZ Pobierz

9 Przedmiar robót załącznik nr 13 do SIWZ Pobierz

10 Przedmiar robót załącznik nr 14 do SIWZ Pobierz

11 Specyfikacja techniczna załącznik nr 15 do SIWZ Pobierz

12 Specyfikacja techniczna załącznik nr 16 do SIWZ Pobierz

Loading

Udostępnij

Praca w SOSW w Malborku

PRZETARG Z
13.04.201
OFERTY PRACY

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku zatrudnia z dnem 01.09.2018 r.:

1. nauczyciela matematyki z dodatkowymi kwalifikacjami z zakresu oligofrenopedagogiki

2. nauczyciela oligofrenopedagoga

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor SOSW w Malbrku nr tel. 55 272-32-42

Malbork, dnia 13.04.2018 r.

Loading

Udostępnij

Przystosowanie ciągów komunikacyjnych i sanitariatów do potrzeb wychowanków z ograniczoną sprawnością ruchową w SOSW w Malborku

PRZETARG Z
13.04.2018
Kontynuacja przystosowania ciągów komunikacyjnych i sanitariatów do potrzeb
wychowanków z ograniczoną sprawnością ruchową w SOSW w Malborku

1 UNIEWAŻNIENIE Pobierz

2 ogloszenie Pobierz

3 SIWZ i załączniki od 1 do 8Pobierz

4 SIWZ i edytowalne załączniki od 1 do 8 Pobierz

5 Przedmiar robót załącznik nr 9 do SIWZ Pobierz

6 Przedmiar robót załącznik nr 10 do SIWZ Pobierz

7 Przedmiar robót załącznik nr 11 do SIWZ Pobierz

8 Przedmiar robót załącznik nr 12 do SIWZ Pobierz

9 Przedmiar robót załącznik nr 13 do SIWZ Pobierz

10 Przedmiar robót załącznik nr 14 do SIWZ Pobierz

11 Specyfikacja techniczna załącznik nr 15 do SIWZ Pobierz

12 Specyfikacja techniczna załącznik nr 16 do SIWZ Pobierz

Loading

Udostępnij