NASZA OFERTA

W naszej ofercie znajdziecie …..

  • Punkt Przedszkolny Specjalny
  • Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna
  • Gimnazjum Nr 6 Specjalne
  • Szkoła Branżowa I stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach: stolarz, krawiec, blacharz samochodowy, cieśla, cukiernik, fryzjer, kucharz, lakiernik, murarz- tynkarz, piekarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, ślusarz oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  • Internat
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

O szczegółach wybranej placówki przeczytaj w menu

Loading

Udostępnij