Fascynujacy świat fauny i flory

?Medicus curat, natura sanat? (Lekarz leczy, natura uzdrawia)
 
Hipokrates

Praca i przebywanie w ogrodzie uszczęśliwia, natura i wszelkie tereny zielone dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Rośliny wpływają na zachowanie równowagi wewnętrznej i obniżenie pobudzenia spowodowanego czynnikami współczesnej cywilizacji.
Kontakt z przyrodą, wysiłek fizyczny i ruch, przebywanie na powietrzu ma dobroczynny wpływ na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Natura stymuluje wszystkie zmysły, rozwija kreatywność, wyobraźnię i ciekawość świata, powoduje wzrost motywacji do nauki i koncentracji. Postanowiliśmy wykorzystać to w pracy z naszymi wychowankami tworząc program ?Fascynujący świat fauny i flory? oparty na  terapeutycznych, poznawczych i wychowawczych walorach edukacji przyrodniczej realizowanej głównie w trakcie   obserwacji i działania.

Adresaci programu:  
Wychowankowie  SOSW w Malborku- uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum , ZSZ, SSPdP.

Program będzie realizowany od września 2018 roku do czerwca 2021 roku.

Cele:
– Poszerzenie wiedzy z przyrody
– Zaprojektowanie i stworzenie ogrodu sensorycznego
– Rozwijanie kreatywności, wyobraźni i ciekawości świata
– Integracja społeczności grup wychowawczych i klas, rozwój samorządności
– Wdrażanie do zajęć twórczych,  uczenie współpracy i odpowiedzialności
– Kształcenie sprawności manualnej, umiejętności posługiwania się narzędziami do majsterkowania i ogrodniczymi
– Nauka planowania pracy, podziału zadań na etapy
– Wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez stwarzanie szansy na przeżycie sukcesu
– Udział w życiu  społecznym, nawiązanie kontaktów z rówieśnikami
– Wyostrzanie i stymulacja zmysłów

Zakres treści:

 1. Owady w naszym otoczeniu
 2. Dżdżownica- robotnik, który użyźnia glebę
 3. Ptaki w ogrodzie
 4. Uprawa roślin w podwyższonych pojemnikach
 5. Zioła pól, lasów i ogrodów- podstawowe pojęcia zielarstwa i ziołolecznictwa
 6. Rośliny budzące zmysły (wzrok, węch, słuch, dotyk, smak)
 7. Gatunki drzew i roślin zielnych w naszym otoczeniu
 8. Różnorodność odmian roślin i sposoby jej wspierania
 9.  Polna łąka
 10. Uprawa kwiatów cebulowych i bulw
 11. Słońce miernikiem czasu
 12. Prezenty natury

Ewaluacja

Ewaluacja zostanie przeprowadzona po zakończeniu programu, jej celem będzie podsumowanie  i ocena skuteczności realizacji celów. Dane do ewaluacji będą zbierane następującymi metodami: analiza dokumentów programu , wywiady indywidualne, obserwacja uczestnicząca. Po dokonaniu analizy ilościowej i jakościowej zebranych danych zostaną one ocenione w  i opracowane w postaci raportu dla Rady pedagogicznej SOSW w Malborku.


Loading

Udostępnij