Dodatkowe informacje

W naszym Ośrodku oferujemy:

 • Miłą i przyjazną atmosferę.
 • Indywidualne podejście do każdego ucznia.
 • Wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną oraz nowoczesne pracownie (informatyczna, fizykochemiczna, językowa, gospodarstwa domowego, techniki, przysposobienia do pracy).
  Opiekę logopedy, pedagoga i psychologa szkolnego w zakresie diagnozy, profilaktyki i terapii.
 • Zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne z zastosowaniem nowoczesnej technologii: sala doświadczania świata, sala polisensoryczna, Tomatis, EEG- biofeedback.
  Zastosowanie nowoczesnych metod pracy z uczniem, w atrakcyjnej formie: wycieczki przedmiotowe, lekcje historii w Zamku Malborskim, ART., elementy metody Montessori, Sherborne, Knill, kinezjologia edukacyjna P. Dennisona.
 • Naukę w klasach 10-16 osobowych i 6-8 osobowych, w zespołach edukacyjno- terapeutycznych (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym).
  Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne i wyrównawcze.
 • Możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych (artterapia, muzykoterapia, biblioterapia, terapia informatyczna, zajęcia sportowe, koło teatralne, klub filmowy i inne). 
 • Opiekę pielęgniarki.
 • Możliwość korzystania z multimedialnej biblioteki oraz stołówki i świetlicy.
 • Dla uczniów spoza Malborka miejsca w Internacie.
 • Dzięki współpracy ze stowarzyszeniem „Parasol” i „Miś” uczniowie mogą chodzić na basen, łyżwy, korzystać z psychopedagogicznej jazdy konnej, wyjeżdżać do kina, teatru, itp.
 • Ośrodek utrzymuje stałą współpracę z innymi placówkami w kraju i za granicą.
 • Uczniowie osiągają sukcesy w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim, oraz międzynarodowym.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku oferuje również zajęcia z zakresu ?Wczesne wspomaganie Rozwoju Dziecka?.
Odbywa się ono na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i kierowane jest do dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych. Aktualnie pod naszą opieką znajduje się troje dzieci w wieku 3-4 lata.
Proponowane przez nas zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju to program kładący naciskna wiele aspektów rozwoju dziecka. Stymulacja ta przebiega na kilku płaszczyznach jednocześniei prowadzi do ogólnej poprawy zdolności komunikacyjnych, sprawności manualnych i ruchowych, a przede wszystkim rozwoju strefy poznawczej, intelektualnej i społecznej.
Dzieci objęte są opieką wyspecjalizowanej kadry:

 • psychologa
 • pedagoga
 • terapeutów
 • logopedy

W procesie rozwoju małego dziecka najważniejszą rolę odgrywają rodzice , dlatego nasz zespół wspiera, pokazuje i instruuję opiekunów do samodzielnych działań w domu.
Drogi Rodzicu! Jeżeli niepokoi Cię coś w rozwoju Twojego dziecka albo masz jakieś pytania czy wątpliwości skontaktuj się z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną lub przyjdź do nas! Zawsze służymy radą i wsparciem.

Loading

Udostępnij