OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

?Klauzula Informacyjna w zakresie danych  osobowych?

Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie weszło w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE
i jest stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ?RODO?, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno ? Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku..
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno ? Wychowawczym lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Osobom, których dane są przetwarzane:
  –   przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  –  przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, Wycofanie zgody można zgłaszać na e-mail: sekretariat.sosw@powiat.malbork.pl
  –  mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się,
 4. że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Piotr Szumko, e-mail: iod@mainsoft.pl

Loading

Udostępnij