Program ?Owoce w szkole?, ?Szklanka mleka?

Program ?Owoce w szkole? skierowany jest do uczniów klas I-V szkół podstawowych. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje bezpłatnie, jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego lub jednego produktu warzywnego.
Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkole.

Celem programu ?Szklanka mleka? jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i jogurty.

Loading

Udostępnij