PROGRAM EDUKACYJNY ,,Odkrywcy świata?

Autorski  PROGRAM EDUKACYJNY 
,,Odkrywcy  świata?
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w Specjalnym Ośrodku Szkolno ? Wychowawczym
w Malborku

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej dnia 01 maja 2004r. sprawiło, że w większym stopniu należy upowszechniać wiedzę dotyczącą integracji europejskiej.  
Program powstał w wyniku obserwacji u uczniów  Szkoły Przysposabiającej do Pracy zainteresowania wiedzą o Europie ?jej narodach, kulturze i życiu .

Ma on na celu:
–  przybliżyć zainteresowanym historię i kulturę państw tworzących Unię Europejską,
– pokazać im ciekawe miejsca, znane zabytki, flagi i mapy poszczeg?lnych państw oraz stroje ludowe,
– opowiedzieć o słynnych ludziach, o tradycjach, zwyczajach i ciekawostkach .

Taką niecodzienną podr?ż uatrakcyjnią łamigł?wki, krzyż?wki, rebusy, szarady, zagadki, wykreślanki,labirynty i wiele innych. Uczniowie opr?cz ciekawostek będą mogli też powt?rzyć wiadomości z ortografii, gramatyki, geografiii matematyki. Wykorzystają również własną kreatywność tworząc wspólnie grę edukacyjną.

Program,, Odkrywcy świata ? ma r?wnież na celu wzmacnianie postawy obywatelskiej i proeuropejskiej, co jest jednym z głównych celów edukacji społecznej, wynikającym z podstawy programowej. Zmieniający się świat ,otwarte granice powodują,że stykamy się z różnymi kulturami, wyznawcami innych religii, ludźmi o różnym wyglądzie poglądach itp.

Nieniejszy program ma również na celu ukazanie tych faktów i uczenie poszanowania dla wszystkich ludzi.

Jak wynika z moich obserwacji, uczniowie z ciekawością odnoszą się do zagadnień związanych z przedstawianym tematem. Pozyskana wiedza może również posłużyć im w przyszłości, ponieważ podczas zajęć utrwalą wiadomość na temat bezpiecznego podróżowania, środków transportu i dokumentów niezbędnych podczas wyjazdów za granicę.

Loading

Udostępnij