Laboratoria przyszłości

Rządowy program realizowany
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
we współpracy z Centrum GovTech
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Całkowita wartość: 60 000 zł
„Laboratoria Przyszłości? celem projektu jest m.in. budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

» Read more

Loading

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Pracownicy!

            Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie, zarówno uczniów, jak i nauczycieli oraz pracowników, po analizie ryzyka, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26.03.2021r. w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz. 561 ze zm.) organizacja pracy w SOSW w Malborku od dnia 12.04.2021r. przedstawia się następująco:

Zajęcia w trybie stacjonarnym:

  1. Punkt Przedszkolny.
  2. Klasy I-III Szkoły Podstawowej nr 10.
  3. klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 10 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
  4. Klas I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
  5. Wczesne Wspomaganie Rozwoju.
  6. Internat pracuje zgodnie z wytycznymi MZ.

Ograniczenie funkcjonowania ? kształcenie na odległość dla:

  1. Klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 10 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
  2. Klas I-III Branżowej Szkoły I stopnia nr 5.

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Z poważaniem

Małgorzata Bychawska
Dyrektor SOSW w Malborku

Loading

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI OFERTOWEJ

Sygnatura sprawy: SOSW.261.2.2021
z dnia 15.03.2021
?Bezpieczne schody ? dostosowanie klatek schodowych do potrzeb dzieci i młodzieży z ograniczoną sprawnością ruchową w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Malborku?

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA DO ZŁOŻONEJ PROPOZYCJI OFERTOWEJ

Sygnatura sprawy: SOSW.261.2.2021
z dnia 06.04.2021
?Bezpieczne schody ? dostosowanie klatek schodowych do potrzeb dzieci i młodzieży z ograniczoną sprawnością ruchową w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Malborku?

Loading

1 2 3 4 9