ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI OFERTOWEJ

Sygnatura sprawy: SOSW.261.2.2021
z dnia 15.03.2021
„Bezpieczne schody – dostosowanie klatek schodowych do potrzeb dzieci i młodzieży z ograniczoną sprawnością ruchową w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Malborku”

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA DO ZŁOŻONEJ PROPOZYCJI OFERTOWEJ

Sygnatura sprawy: SOSW.261.2.2021
z dnia 06.04.2021
„Bezpieczne schody – dostosowanie klatek schodowych do potrzeb dzieci i młodzieży z ograniczoną sprawnością ruchową w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Malborku”

Loading

Udostępnij