Laboratoria przyszłości

Rządowy program realizowany
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
we współpracy z Centrum GovTech
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Całkowita wartość: 60 000 zł
„Laboratoria Przyszłości” celem projektu jest m.in. budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Zgodnie z regulaminem projektu szkoła zakupiła tzw. wyposażenie podstawowe, które jest obowiązkowe dla wszystkich szkół w Polsce. Do obligatoryjnego wyposażenia podstawowego należą:
• Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)
• Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
• Sprzęt nagrywający do nauki prezentacji swoich osiągnięć
• Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).
• Aparat fotograficzny z akcesoriami

Dodatkowo szkoła zakupiła sprzęt , który odpowiada potrzebom naszych uczniów i będzie wykorzystywany w realizacji podstawy programowej, na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań, a także w przygotowaniach do udziału w różnych konkursach przedmiotowych. To m.in.:
• Roboty edukacyjne wraz z akcesoriami
• Maszyny do szycia z akcesoriami
• Sprzęt gospodarstwa domowego(m.in. patelnie, garnki, roboty planetarne)
• Narzędzia do obróbki drewna i metalu

Loading

Udostępnij