Program „Za życiem”

Powiat Malborski w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki realizuje Program kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem w następujących działaniach:
2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 . roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.
Placówka w Powiecie Malborskim, która bezpośrednio zapewnia realizację zadania jako wiodącego ośrodka koordynacyjno rehabilitacyjno opiekuńczego jest Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Malborku.
Cel działania:    
zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych; skoordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług;      
zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.          
organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka, opiekunów faktycznych dziecka.
Grupa docelowa: dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD 10.
Podmiot realizujący:    
Sposób realizacji: organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.
Czas realizacji Programu: lata 2022-2026
Powiat Malborski otrzymał dotację na realizację zadania w wysokości 1.022.472 zł.

https://www.asfundacja.org/o-poradni
https://www.facebook.com/FundacjaAS

Loading

Udostępnij

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Pracownicy!

            Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie, zarówno uczniów, jak i nauczycieli oraz pracowników, po analizie ryzyka, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26.03.2021r. w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz. 561 ze zm.) organizacja pracy w SOSW w Malborku od dnia 12.04.2021r. przedstawia się następująco:

Zajęcia w trybie stacjonarnym:

  1. Punkt Przedszkolny.
  2. Klasy I-III Szkoły Podstawowej nr 10.
  3. klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 10 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
  4. Klas I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
  5. Wczesne Wspomaganie Rozwoju.
  6. Internat pracuje zgodnie z wytycznymi MZ.

Ograniczenie funkcjonowania ? kształcenie na odległość dla:

  1. Klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 10 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
  2. Klas I-III Branżowej Szkoły I stopnia nr 5.

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Z poważaniem

Małgorzata Bychawska
Dyrektor SOSW w Malborku

Loading

Udostępnij

Informacja dotycząca programów dla szkół ?Owoce i warzywa w szkole? i ?Mleko w szkole?


Informujemy rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas I-V SP uczących się w systemie zdalnym, którzy wyrazili zgodę na udział w programach ?Owoce i warzywa w szkole? i ?Mlekoszkole? o możliwości odbioru produktów.
Aby skorzystać z tej oferty należy wydrukować i wypełnić oświadczenie, w którym zobowiązuje się do osobistego odbioru porcji owoców i warzyw oraz mleka.

Oświadczenie jest dostępne  na stronie internetowej ? program dla szkół KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) oraz do pobrania w poniższym załączniku.

Wypełnione oświadczenie prosimy dostarczyć do sekretariatu SOSW w Malborku do 19.02.2021r.

UWAGA: Zmiana terminu zgłaszania oświadczeń 12.o2.2021

Harmonogram możliwości odbioru produktów będzie umieszczona na stronie internetowej Placówki.
Wydawanie produktów żywnościowych rozpoczynamy w marcu.

Loading

Udostępnij

Rok szkolny 2020/2021

List Dyrektor SOSW w Malborku Małgorzaty Bychawskiej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

List otwarty Starosty malborskiego Mirosław Czapli wystosowany do uczniów, rodziców i nauczycieli z okazji rozpoczynającego się 1 września nowego roku szkolnego.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy

We wtorek rozpocznie się nowy rok szkolny. Wrócicie do szkół w wyjątkowych okolicznościach, w czasie obowiązującego w całym kraju stanu epidemii. Na pewno część z Was ma obawy, czy powrót do szkoły będzie bezpieczny. Pragnę zapewnić, że wspólnie z dyrektorami szkół, placówek edukacyjno-wychowawczych oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zrobiliśmy wszystko, co obecnie było możliwe, by zapewnić Wam bezpieczeństwo.

We wszystkich placówkach wdrożone zostały procedury bezpieczeństwa sanitarnego, które mają zminimalizować zagrożenie epidemiologiczne. Wszystkie szkoły zostały wyposażone w niezbędne środki ochrony sanitarnej. Przed nami okres, który będzie wymagał od wszystkich nauczenia się nowych zasad zachowania na terenie placówek, zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń. Wierzę, że wszyscy będziemy mieć na uwadze bezpieczeństwo swoich kolegów, koleżanek i współpracowników.

Chcę podziękować całej społeczności szkolnej, nauczycielom, pracownikom administracyjnym, że jesteście gotowi kontynuować swoją misję i pracę. Przekazywanie dzieciom i młodzieży wiedzy oraz nowych umiejętności jest wartością bezcenną. Bardzo doceniam Waszą służbę na rzecz edukacji naszej młodzieży.

Drodzy uczniowie, jesteście przyszłością naszego powiatu i kraju. Każdy z Was może osiągnąć w życiu wszystko, co sobie zaplanuje. W dalszym rozwoju pomoże Wam dobra edukacja, a taką zapewniają nasze placówki oświatowe. Życzę Wam samych sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym. Wierzę, że sprostacie wszystkim wyzwaniom, jakie Was czekają! Powodzenia!

Pozdrawiam serdecznie 
Mirosław Czapla

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Zdjęcie listu ministra i tekst "List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021"

Loading

Udostępnij
1 2 3 6