Komunikat

Komunkat z dnia 14 marca 2020r.

W związku z pierwszymi przypadkami wystąpienia koronawirusa na Pomorzu  oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, ze względu na zagrożenie zdrowia i życia wychowanków oraz  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 za zgodą OrganuProwadzącego oraz w porozumieniu z rodzicami wychowanków w dniach 16 – 25 marca 2020r. ogranicza się działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku poprzez zawieszenie  wszystkich zajęć.

Prosimy o pozostanie w domach. 

W ważnych sprawach zachęcamy do kontaktu telefonicznego ( 55 272 32 42 ) lub drogą elektroniczną (sekretariat.sosw@powiat.malbork.pl) w godz. 7,00 – 15,00.

 828 total views,  2 views today

Udostępnij

INFORMACJA

Szanowni Rodzice.

Wiem, że niepokoi Was obecna sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem. Na dzień dzisiejszy wychowankowie mogą przybywać do placówki, jednak nie gwarantujemy likwidacji istnienia zagrożenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. (Dz.U. poz. 410 ) w specjalnych ośrodkach szkolno wychowawczych nie zawiesza się prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Jednak zgodnie z § 2 ust. 3 pkt. 1 w/w rozporządzenia :1) rodzice dzieci do przedszkoli lub szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych mogą zadecydować o nieuczęszczaniu dzieci do przedszkoli lub szkół funkcjonujących w tych ośrodkach,

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt.1 rodzice dzieci zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi ( Dz.U. poz. 374). 

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian, zostaną Państwo natychmiast powiadomieni.

Z poważaniem

Małgorzata Bychawska

Dyrektor SOSW w Malborku

 876 total views,  2 views today

Udostępnij

ZESPÓŁ ZAMKOWY MALBORK NA LIŚCIE ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTURALNEGO I PRZYRODNICZEGO UNESCO

W grudniu 1997 roku, podczas XXI plenarnej sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Neapolu przyjęto przez aklamację wniosek o wpisanie na Listę UNESCO malborskiego zespołu zamkowego. W ten sposób zamek Malbork stał się ósmym obiektem z Polski, jaki znalazł się na tej najbardziej prestiżowej liście skarbów naszej cywilizacji.Z DOKUMENTU KOMITETU UNESCO D.S. ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA Z GRUDNIA 1997
(fragment)

„Zamek Malbork został wpisany na Listę UNESCO zgodnie z Konwencją o Ochronie Światowego Dziedzictwa
Kulturowego i Przyrodniczego. Fakt ten stanowi potwierdzenie wyjątkowej wartości owego zabytku,
który zasługuje na ochronę dla dobra całej ludzkości.”Link do strony Zespołu Zamkowego w Malborku http://www.zamek.malbork.pl/

 900 total views

Udostępnij
1 3 4 5 6 7