Program „Za życiem”

Powiat Malborski w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki realizuje Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w następujących działaniach:
2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 . roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.
Placówka w Powiecie Malborskim, która bezpośrednio zapewnia realizację zadania jako wiodącego ośrodka – koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Malborku.
Cel działania:    
– zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych; skoordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług;      
– zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.          
–  organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka, opiekunów faktycznych dziecka.
Grupa docelowa: dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD –10.
Podmiot realizujący:    
Sposób realizacji: organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz – w zależności od potrzeb – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.
Czas realizacji Programu: lata 2022-2026
Powiat Malborski otrzymał dotację na realizację zadania w wysokości 1.022.472 zł.

https://www.asfundacja.org/o-poradni
https://www.facebook.com/FundacjaAS

Loading