Rok szkolny 2020/2021

List Dyrektor SOSW w Malborku Małgorzaty Bychawskiej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

List otwarty Starosty malborskiego Mirosław Czapli wystosowany do uczniów, rodziców i nauczycieli z okazji rozpoczynającego się 1 września nowego roku szkolnego.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy

We wtorek rozpocznie się nowy rok szkolny. Wrócicie do szkół w wyjątkowych okolicznościach, w czasie obowiązującego w całym kraju stanu epidemii. Na pewno część z Was ma obawy, czy powrót do szkoły będzie bezpieczny. Pragnę zapewnić, że wspólnie z dyrektorami szkół, placówek edukacyjno-wychowawczych oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zrobiliśmy wszystko, co obecnie było możliwe, by zapewnić Wam bezpieczeństwo.

We wszystkich placówkach wdrożone zostały procedury bezpieczeństwa sanitarnego, które mają zminimalizować zagrożenie epidemiologiczne. Wszystkie szkoły zostały wyposażone w niezbędne środki ochrony sanitarnej. Przed nami okres, który będzie wymagał od wszystkich nauczenia się nowych zasad zachowania na terenie placówek, zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń. Wierzę, że wszyscy będziemy mieć na uwadze bezpieczeństwo swoich kolegów, koleżanek i współpracowników.

Chcę podziękować całej społeczności szkolnej, nauczycielom, pracownikom administracyjnym, że jesteście gotowi kontynuować swoją misję i pracę. Przekazywanie dzieciom i młodzieży wiedzy oraz nowych umiejętności jest wartością bezcenną. Bardzo doceniam Waszą służbę na rzecz edukacji naszej młodzieży.

Drodzy uczniowie, jesteście przyszłością naszego powiatu i kraju. Każdy z Was może osiągnąć w życiu wszystko, co sobie zaplanuje. W dalszym rozwoju pomoże Wam dobra edukacja, a taką zapewniają nasze placówki oświatowe. Życzę Wam samych sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym. Wierzę, że sprostacie wszystkim wyzwaniom, jakie Was czekają! Powodzenia!

Pozdrawiam serdecznie 
Mirosław Czapla

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Zdjęcie listu ministra i tekst "List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021"

Loading

Dostawa żywności – 8 pakietów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku

Ogłoszenie
nr 570770-N-2020
z dnia 06.08.2020
Dostawa żywności ? 8 pakietów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie RedBubble-Bar.png
Zestawienie ofert
20.08.2020
Dostawa żywności ? 8 pakietów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie RedBubble-Bar.png
Rozstrzygnięcie przetargu
24.08.2020
Dostawa żywności ? 8 pakietów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie RedBubble-Bar.png

Loading