klasa Ib BS

11-13.05.2020

CZAS WOLNY

Uwaga! Wykonane prace, zadania można przesyłać w postaci zdjęć, plików na adres: m.kramek@sosw.malbork.pl lub bezpośrednio do nauczycieli na szkolną pocztę.

18-20.05.2020

CZAS WOLNY

25-27.05.2020.

CZAS WOLNY

01-05.06.2020

CZAS WOLNY

08-10.06.2020

CZAS WOLNY

15-17.06.2020.

CZAS WOLNY

22-24.06.2020

CZAS WOLNY

Loading

Udostępnij