Ograniczenia w funkcjonowaniu placówek i poradni psychologiczno-pedagogicznych

Od 6 do 10 kwietnia 2020 r. zostanie ograniczona działalność następujących jednostek systemu oświaty: specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. 3 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

 1,135 total views

Udostępnij

Zostań w domu. Trzy słowa, które należy bezwzględnie przestrzegać

Robimy wszystko, by pandemia wirusa z Wuhan zebrała u nas jak najmniejsze żniwo. Nie wszyscy to rozumieją.

Rząd i eksperci mają dla nas jedno proste zalecenie: zostańmy w domu. Zostańmy w domu, by w miarę możliwości ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19 i nie narażać na niebezpieczeństwo jeśli nie siebie, to chociaż naszych bliskich.

Mycie rąk mydłem kluczowe w walce z wirusem

Mycie rąk mydłem jest jedną z najtańszych, najbardziej efektywnych metod, dzięki której można ochronić siebie i innych przed koronawirusem oraz wieloma infekcjami. To nie jest magiczne lekarstwo, ale ważne jest, aby ludzie wiedzieli, jakie kroki powinni podjąć, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim rodzinom

Drogi Rodzicu. Wydrukuj ten obrazek i przyklej go w łazience tuż obok umywalki. Bawmy się z dziećmy w prawidłowe mycie rąk.

Zdajemy sobie sprawę, że nierealnym jest oczekiwanie, by wszyscy nagle zaszyli się w domach. Trzeba żyć – robić zakupy, chodzić do pracy, czasem zaczerpnąć świeżego powietrza.

Chcesz zabrać dziecko na spacer? Proszę bardzo, wybierz się do lasu, pokaż, czym się różni jedno drzewo od drugiego, ale nie idź na plac zabaw, gdzie będą dziesiątki innych dzieciaków i ich rodziców.
Jeśli zostaniemy w domu, ograniczając wyjścia do minimum, dajemy sobie większą szansę na to, że relatywnie (acz niemniej tragiczna) liczba zachorowań nie będzie wzrstać.

Obecny czas to najgorszy możliwy moment na to, by brać się za zrobienie formy życia w parkach na świeżym powietrzu, czy nadrabianie czasu na świeżym powietrzu z dziećmi, dla których zwykle mamy czasu za mało.

Zostań w domu”

 762 total views

Udostępnij

Komunikat

Komunkat z dnia 14 marca 2020r.

W związku z pierwszymi przypadkami wystąpienia koronawirusa na Pomorzu  oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, ze względu na zagrożenie zdrowia i życia wychowanków oraz  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 za zgodą OrganuProwadzącego oraz w porozumieniu z rodzicami wychowanków w dniach 16 – 25 marca 2020r. ogranicza się działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku poprzez zawieszenie  wszystkich zajęć.

Prosimy o pozostanie w domach. 

W ważnych sprawach zachęcamy do kontaktu telefonicznego ( 55 272 32 42 ) lub drogą elektroniczną (sekretariat.sosw@powiat.malbork.pl) w godz. 7,00 – 15,00.

 870 total views

Udostępnij

INFORMACJA

Szanowni Rodzice.

Wiem, że niepokoi Was obecna sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem. Na dzień dzisiejszy wychowankowie mogą przybywać do placówki, jednak nie gwarantujemy likwidacji istnienia zagrożenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. (Dz.U. poz. 410 ) w specjalnych ośrodkach szkolno wychowawczych nie zawiesza się prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Jednak zgodnie z § 2 ust. 3 pkt. 1 w/w rozporządzenia :1) rodzice dzieci do przedszkoli lub szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych mogą zadecydować o nieuczęszczaniu dzieci do przedszkoli lub szkół funkcjonujących w tych ośrodkach,

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt.1 rodzice dzieci zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi ( Dz.U. poz. 374). 

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian, zostaną Państwo natychmiast powiadomieni.

Z poważaniem

Małgorzata Bychawska

Dyrektor SOSW w Malborku

 908 total views

Udostępnij
1 2 3 4 5 6