22 lutego 2023 roku – Dzień Ofiar Przestępstw.

Wsparcie dla ofiar.

Dzień 22 lutego obchodzony jest w Polsce jako Dzień Ofiar Przestępstw. Wspieranie osób pokrzywdzonych, zwrócenie szczególnej uwagi na ich potrzeby oraz prawa jest najważniejszym celem tego dnia. W dniu dzisiejszym w siedzibie Państwowej Komisji oferowane jest w godzinach od 10.00-18.00 dyżur telefoniczny prawnika i psychologa.

Prawnik będzie dyżurował pod numerem tel.: 533-648-227.

Psycholog będzie dyżurował pod numerem tel.: 533-652-418.

Telefoniczna, a więc anonimowa, rozmowa ze specjalistą może być pierwszym krokiem na drodze rozwiązywania problemów wynikających z doświadczenia tego rodzaju przemocy. Może stać się impulsem do działania na drodze prawnej lub szukania głębszej pomocy psychologicznej.

Dzień 22 lutego obchodzony jest w Polsce, na mocy ustawy Sejmu z 2003 r. jako Dzień Ofiar Przestępstw. Celem tej inicjatywy jest wspieranie osób pokrzywdzonych przestępstwami, zwrócenie szczególnej uwagi na ich potrzeby i prawa. Państwowa Komisja pragnie się włączyć, podkreślając w ten sposób ważność zapewnienia koniecznej pomocy osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie, które często przez całe życie ponoszą tego bolesne konsekwencje.

Specjaliści będą również mieli swoje dyżury w Państwowej Komisji w dniu 23 lutego br. W tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Wali z Depresją.

Dyżury odbędą się w godzinach od 10.00-16.00

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia.

Loading

Udostępnij

Program „Za życiem”

Powiat Malborski w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki realizuje Program kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem w następujących działaniach:
2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 . roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.
Placówka w Powiecie Malborskim, która bezpośrednio zapewnia realizację zadania jako wiodącego ośrodka koordynacyjno rehabilitacyjno opiekuńczego jest Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Malborku.
Cel działania:    
zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych; skoordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług;      
zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.          
organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka, opiekunów faktycznych dziecka.
Grupa docelowa: dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD 10.
Podmiot realizujący:    
Sposób realizacji: organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.
Czas realizacji Programu: lata 2022-2026
Powiat Malborski otrzymał dotację na realizację zadania w wysokości 1.022.472 zł.

https://www.asfundacja.org/o-poradni
https://www.facebook.com/FundacjaAS

Loading

Udostępnij

Szanowni Rodzice!
Szczepionka to najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa, a tym samym na powrót do życia sprzed okresu pandemii i trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach. Po zakończeniu wakacji szczepienia będą wykonywane w dotychczasowych miejscach oraz tymczasowych mobilnych punktach szczepień. Zwracam się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z najnowszymi informacjami ze strony Kuratorium Oświaty:
https://www.kuratorium.gda.pl/organizacja-szczepien-informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek/

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Pracownicy!

          Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 29.04.2021r. w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. z 2021r. poz. 824) od dnia 17.05.2021r. :

 1. Punkt Przedszkolny
 2. Szkoła Podstawowa nr 10 Specjalna
 3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 4. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 Specjalna
 5. Wczesne Wspomaganie Rozwoju
 6. Internat

pracują w trybie stacjonarnym zgodnie z planem obowiązującym w bieżącym roku szkolnym.

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Z poważaniem

Małgorzata Bychawska
Dyrektor SOSW w Malborku

Loading

Udostępnij

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Pracownicy!

            Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie, zarówno uczniów, jak i nauczycieli oraz pracowników, po analizie ryzyka, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26.03.2021r. w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz. 561 ze zm.) organizacja pracy w SOSW w Malborku od dnia 12.04.2021r. przedstawia się następująco:

Zajęcia w trybie stacjonarnym:

 1. Punkt Przedszkolny.
 2. Klasy I-III Szkoły Podstawowej nr 10.
 3. klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 10 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
 4. Klas I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
 5. Wczesne Wspomaganie Rozwoju.
 6. Internat pracuje zgodnie z wytycznymi MZ.

Ograniczenie funkcjonowania ? kształcenie na odległość dla:

 1. Klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 10 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
 2. Klas I-III Branżowej Szkoły I stopnia nr 5.

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Z poważaniem

Małgorzata Bychawska
Dyrektor SOSW w Malborku

Loading

Udostępnij

Informacja dotycząca programów dla szkół ?Owoce i warzywa w szkole? i ?Mleko w szkole?


Informujemy rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas I-V SP uczących się w systemie zdalnym, którzy wyrazili zgodę na udział w programach ?Owoce i warzywa w szkole? i ?Mlekoszkole? o możliwości odbioru produktów.
Aby skorzystać z tej oferty należy wydrukować i wypełnić oświadczenie, w którym zobowiązuje się do osobistego odbioru porcji owoców i warzyw oraz mleka.

Oświadczenie jest dostępne  na stronie internetowej ? program dla szkół KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) oraz do pobrania w poniższym załączniku.

Wypełnione oświadczenie prosimy dostarczyć do sekretariatu SOSW w Malborku do 19.02.2021r.

UWAGA: Zmiana terminu zgłaszania oświadczeń 12.o2.2021

Harmonogram możliwości odbioru produktów będzie umieszczona na stronie internetowej Placówki.
Wydawanie produktów żywnościowych rozpoczynamy w marcu.

Loading

Udostępnij
1 2 3 6