Przystosowanie ciągów komunikacyjnych i sanitariatów do potrzeb wychowanków z ograniczoną sprawnością ruchową w SOSW w Malborku

PRZETARG Z
11.05.2018
Kontynuacja przystosowania ciągów komunikacyjnych i sanitariatów do potrzeb
wychowanków z ograniczoną sprawnością ruchową w SOSW w Malborku

1 Zestawienie ofert zgodnie z art. 86 ust Pobierz

2 ogloszenie Pobierz

3 SIWZ i załączniki od 1 do 8 Pobierz

4 SIWZ i edytowalne załączniki od 1 do 8 Pobierz

5 Przedmiar robót załącznik nr 9 do SIWZ Pobierz

6 Przedmiar robót załącznik nr 10 do SIWZ Pobierz

7 Przedmiar robót załącznik nr 11 do SIWZ Pobierz

8 Przedmiar robót załącznik nr 12 do SIWZ Pobierz

9 Przedmiar robót załącznik nr 13 do SIWZ Pobierz

10 Przedmiar robót załącznik nr 14 do SIWZ Pobierz

11 Specyfikacja techniczna załącznik nr 15 do SIWZ Pobierz

12 Specyfikacja techniczna załącznik nr 16 do SIWZ Pobierz

Loading

Praca w SOSW w Malborku

PRZETARG Z
13.04.201
OFERTY PRACY

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku zatrudnia z dnem 01.09.2018 r.:

1. nauczyciela matematyki z dodatkowymi kwalifikacjami z zakresu oligofrenopedagogiki

2. nauczyciela oligofrenopedagoga

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor SOSW w Malbrku nr tel. 55 272-32-42

Malbork, dnia 13.04.2018 r.

Loading

‚Mikrobus dla każdego’

PRZETARG Z
05.04.2018
‚Mikrobus dla każdego’ – zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu
osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich

1.ogloszeniePobierz

1 Rozstrzygnięcie przetargu – 24.04.2018 r. Pobierz

2 Zestawienie ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 – 16.04.2018 r. Pobierz

3 Odpowiedź na pytanie z dnia 10.04.2018 r. Pobierz

4 Odpowiedź na pytanie z dnia 09.04.2018 r. Pobierz

5 Odpowiedź na pytanie z dnia 06.04.2018 r. Pobierz

6 SIWZ i załącznikiPobierz7 SIWZ_samochod_edytowalne_zalaczniki Pobierz

Loading

Przystosowanie ciągów komunikacyjnych i sanitariatów do potrzeb wychowanków z ograniczoną sprawnością ruchową w SOSW w Malborku

PRZETARG Z
13.04.2018
Kontynuacja przystosowania ciągów komunikacyjnych i sanitariatów do potrzeb
wychowanków z ograniczoną sprawnością ruchową w SOSW w Malborku

1 UNIEWAŻNIENIE Pobierz

2 ogloszenie Pobierz

3 SIWZ i załączniki od 1 do 8Pobierz

4 SIWZ i edytowalne załączniki od 1 do 8 Pobierz

5 Przedmiar robót załącznik nr 9 do SIWZ Pobierz

6 Przedmiar robót załącznik nr 10 do SIWZ Pobierz

7 Przedmiar robót załącznik nr 11 do SIWZ Pobierz

8 Przedmiar robót załącznik nr 12 do SIWZ Pobierz

9 Przedmiar robót załącznik nr 13 do SIWZ Pobierz

10 Przedmiar robót załącznik nr 14 do SIWZ Pobierz

11 Specyfikacja techniczna załącznik nr 15 do SIWZ Pobierz

12 Specyfikacja techniczna załącznik nr 16 do SIWZ Pobierz

Loading

Komunikat

Komunkat z dnia 14 marca 2020r.

W związku z pierwszymi przypadkami wystąpienia koronawirusa na Pomorzu  oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, ze względu na zagrożenie zdrowia i życia wychowanków oraz  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 za zgodą OrganuProwadzącego oraz w porozumieniu z rodzicami wychowanków w dniach 16 – 25 marca 2020r. ogranicza się działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku poprzez zawieszenie  wszystkich zajęć.

Prosimy o pozostanie w domach. 

W ważnych sprawach zachęcamy do kontaktu telefonicznego ( 55 272 32 42 ) lub drogą elektroniczną (sekretariat.sosw@powiat.malbork.pl) w godz. 7,00 – 15,00.

Loading

INFORMACJA

Szanowni Rodzice.

Wiem, że niepokoi Was obecna sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem. Na dzień dzisiejszy wychowankowie mogą przybywać do placówki, jednak nie gwarantujemy likwidacji istnienia zagrożenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. (Dz.U. poz. 410 ) w specjalnych ośrodkach szkolno wychowawczych nie zawiesza się prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Jednak zgodnie z § 2 ust. 3 pkt. 1 w/w rozporządzenia :1) rodzice dzieci do przedszkoli lub szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych mogą zadecydować o nieuczęszczaniu dzieci do przedszkoli lub szkół funkcjonujących w tych ośrodkach,

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt.1 rodzice dzieci zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi ( Dz.U. poz. 374). 

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian, zostaną Państwo natychmiast powiadomieni.

Z poważaniem

Małgorzata Bychawska

Dyrektor SOSW w Malborku

Loading

1 5 6 7 8 9 10