Szanowni Rodzice!
Szczepionka to najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa, a tym samym na powrót do życia sprzed okresu pandemii i trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach. Po zakończeniu wakacji szczepienia będą wykonywane w dotychczasowych miejscach oraz tymczasowych mobilnych punktach szczepień. Zwracam się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z najnowszymi informacjami ze strony Kuratorium Oświaty:
https://www.kuratorium.gda.pl/organizacja-szczepien-informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek/

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Pracownicy!

          Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 29.04.2021r. w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. z 2021r. poz. 824) od dnia 17.05.2021r. :

 1. Punkt Przedszkolny
 2. Szkoła Podstawowa nr 10 Specjalna
 3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 4. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 Specjalna
 5. Wczesne Wspomaganie Rozwoju
 6. Internat

pracują w trybie stacjonarnym zgodnie z planem obowiązującym w bieżącym roku szkolnym.

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Z poważaniem

Małgorzata Bychawska
Dyrektor SOSW w Malborku

Loading

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Pracownicy!

            Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie, zarówno uczniów, jak i nauczycieli oraz pracowników, po analizie ryzyka, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26.03.2021r. w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz. 561 ze zm.) organizacja pracy w SOSW w Malborku od dnia 12.04.2021r. przedstawia się następująco:

Zajęcia w trybie stacjonarnym:

 1. Punkt Przedszkolny.
 2. Klasy I-III Szkoły Podstawowej nr 10.
 3. klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 10 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
 4. Klas I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
 5. Wczesne Wspomaganie Rozwoju.
 6. Internat pracuje zgodnie z wytycznymi MZ.

Ograniczenie funkcjonowania – kształcenie na odległość dla:

 1. Klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 10 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
 2. Klas I-III Branżowej Szkoły I stopnia nr 5.

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Z poważaniem

Małgorzata Bychawska
Dyrektor SOSW w Malborku

Loading

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI OFERTOWEJ

Sygnatura sprawy: SOSW.261.2.2021
z dnia 15.03.2021
„Bezpieczne schody – dostosowanie klatek schodowych do potrzeb dzieci i młodzieży z ograniczoną sprawnością ruchową w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Malborku”

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA DO ZŁOŻONEJ PROPOZYCJI OFERTOWEJ

Sygnatura sprawy: SOSW.261.2.2021
z dnia 06.04.2021
„Bezpieczne schody – dostosowanie klatek schodowych do potrzeb dzieci i młodzieży z ograniczoną sprawnością ruchową w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Malborku”

Loading

Informacja dotycząca programów dla szkół „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”


Informujemy rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas I-V SP uczących się w systemie zdalnym, którzy wyrazili zgodę na udział w programach „Owoce i warzywa w szkole” i „Mlekoszkole” o możliwości odbioru produktów.
Aby skorzystać z tej oferty należy wydrukować i wypełnić oświadczenie, w którym zobowiązuje się do osobistego odbioru porcji owoców i warzyw oraz mleka.

Oświadczenie jest dostępne  na stronie internetowej – program dla szkół KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) oraz do pobrania w poniższym załączniku.

Wypełnione oświadczenie prosimy dostarczyć do sekretariatu SOSW w Malborku do 19.02.2021r.

UWAGA: Zmiana terminu zgłaszania oświadczeń 12.o2.2021

Harmonogram możliwości odbioru produktów będzie umieszczona na stronie internetowej Placówki.
Wydawanie produktów żywnościowych rozpoczynamy w marcu.

Loading

1 2 3 4 10