22 lutego 2023 roku – Dzień Ofiar Przestępstw.

Wsparcie dla ofiar.

Dzień 22 lutego obchodzony jest w Polsce jako Dzień Ofiar Przestępstw. Wspieranie osób pokrzywdzonych, zwrócenie szczególnej uwagi na ich potrzeby oraz prawa jest najważniejszym celem tego dnia. W dniu dzisiejszym w siedzibie Państwowej Komisji oferowane jest w godzinach od 10.00-18.00 dyżur telefoniczny prawnika i psychologa.

Prawnik będzie dyżurował pod numerem tel.: 533-648-227.

Psycholog będzie dyżurował pod numerem tel.: 533-652-418.

Telefoniczna, a więc anonimowa, rozmowa ze specjalistą może być pierwszym krokiem na drodze rozwiązywania problemów wynikających z doświadczenia tego rodzaju przemocy. Może stać się impulsem do działania na drodze prawnej lub szukania głębszej pomocy psychologicznej.

Dzień 22 lutego obchodzony jest w Polsce, na mocy ustawy Sejmu z 2003 r. jako Dzień Ofiar Przestępstw. Celem tej inicjatywy jest wspieranie osób pokrzywdzonych przestępstwami, zwrócenie szczególnej uwagi na ich potrzeby i prawa. Państwowa Komisja pragnie się włączyć, podkreślając w ten sposób ważność zapewnienia koniecznej pomocy osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie, które często przez całe życie ponoszą tego bolesne konsekwencje.

Specjaliści będą również mieli swoje dyżury w Państwowej Komisji w dniu 23 lutego br. W tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Wali z Depresją.

Dyżury odbędą się w godzinach od 10.00-16.00

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia.

Loading

Dostawa żywności – 8 pakietów dla SOSW w Malborku

Rozstrzygnięcie oferty
z dn. 19.01.2023r.
Dostawa żywności – 8 pakietów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Malborku
Zapytanie ofertowe
z dn. 09.01.2023r.
Dostawa żywności – 8 pakietów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Malborku

Loading

Program „Za życiem”

Powiat Malborski w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki realizuje Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w następujących działaniach:
2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 . roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.
Placówka w Powiecie Malborskim, która bezpośrednio zapewnia realizację zadania jako wiodącego ośrodka – koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Malborku.
Cel działania:    
– zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych; skoordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług;      
– zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.          
–  organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka, opiekunów faktycznych dziecka.
Grupa docelowa: dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD –10.
Podmiot realizujący:    
Sposób realizacji: organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz – w zależności od potrzeb – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.
Czas realizacji Programu: lata 2022-2026
Powiat Malborski otrzymał dotację na realizację zadania w wysokości 1.022.472 zł.

https://www.asfundacja.org/o-poradni
https://www.facebook.com/FundacjaAS

Loading

Laboratoria przyszłości

Rządowy program realizowany
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
we współpracy z Centrum GovTech
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Całkowita wartość: 60 000 zł
„Laboratoria Przyszłości” celem projektu jest m.in. budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

» Read more

Loading

1 2 3 10