Laboratoria przyszłości

Rządowy program realizowany
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
we współpracy z Centrum GovTech
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Całkowita wartość: 60 000 zł
„Laboratoria Przyszłości” celem projektu jest m.in. budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

» Read more

 132 total views,  2 views today

Wykonanie nowej sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach SOSW w Malborku

Rozstrzygnięcie zapytania
z dn. 14.03.2022
Wykonanie nowej sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach SOSW w Malborku
Zapytanie ofertowe
z dn. 4.03.2022
Wykonanie nowej sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach SOSW w Malborku

 156 total views,  2 views today

Dostawa żywności 8 pakietów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego W Malborku

Rozstrzygnięcie
z dn.01.02.2022r.
Dostawa żywności – 8 pakietów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Malborku
Zapytanie ofertowe
z dn.01.02.2022r.
Dostawa żywności – 8 pakietów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Malborku

 128 total views,  2 views today

Szanowni Rodzice!
Szczepionka to najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa, a tym samym na powrót do życia sprzed okresu pandemii i trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach. Po zakończeniu wakacji szczepienia będą wykonywane w dotychczasowych miejscach oraz tymczasowych mobilnych punktach szczepień. Zwracam się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z najnowszymi informacjami ze strony Kuratorium Oświaty:
https://www.kuratorium.gda.pl/organizacja-szczepien-informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek/

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Pracownicy!

          Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 29.04.2021r. w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. z 2021r. poz. 824) od dnia 17.05.2021r. :

 1. Punkt Przedszkolny
 2. Szkoła Podstawowa nr 10 Specjalna
 3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 4. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 Specjalna
 5. Wczesne Wspomaganie Rozwoju
 6. Internat

pracują w trybie stacjonarnym zgodnie z planem obowiązującym w bieżącym roku szkolnym.

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Z poważaniem

Małgorzata Bychawska
Dyrektor SOSW w Malborku

 1,008 total views,  2 views today

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Pracownicy!

            Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie, zarówno uczniów, jak i nauczycieli oraz pracowników, po analizie ryzyka, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26.03.2021r. w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz. 561 ze zm.) organizacja pracy w SOSW w Malborku od dnia 12.04.2021r. przedstawia się następująco:

Zajęcia w trybie stacjonarnym:

 1. Punkt Przedszkolny.
 2. Klasy I-III Szkoły Podstawowej nr 10.
 3. klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 10 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
 4. Klas I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
 5. Wczesne Wspomaganie Rozwoju.
 6. Internat pracuje zgodnie z wytycznymi MZ.

Ograniczenie funkcjonowania – kształcenie na odległość dla:

 1. Klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 10 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
 2. Klas I-III Branżowej Szkoły I stopnia nr 5.

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Z poważaniem

Małgorzata Bychawska
Dyrektor SOSW w Malborku

 724 total views,  2 views today

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI OFERTOWEJ

Sygnatura sprawy: SOSW.261.2.2021
z dnia 15.03.2021
„Bezpieczne schody – dostosowanie klatek schodowych do potrzeb dzieci i młodzieży z ograniczoną sprawnością ruchową w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Malborku”

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA DO ZŁOŻONEJ PROPOZYCJI OFERTOWEJ

Sygnatura sprawy: SOSW.261.2.2021
z dnia 06.04.2021
„Bezpieczne schody – dostosowanie klatek schodowych do potrzeb dzieci i młodzieży z ograniczoną sprawnością ruchową w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Malborku”

 374 total views

1 2 3 9