22 lutego 2023 roku – Dzień Ofiar Przestępstw.

Wsparcie dla ofiar.

Dzień 22 lutego obchodzony jest w Polsce jako Dzień Ofiar Przestępstw. Wspieranie osób pokrzywdzonych, zwrócenie szczególnej uwagi na ich potrzeby oraz prawa jest najważniejszym celem tego dnia. W dniu dzisiejszym w siedzibie Państwowej Komisji oferowane jest w godzinach od 10.00-18.00 dyżur telefoniczny prawnika i psychologa.

Prawnik będzie dyżurował pod numerem tel.: 533-648-227.

Psycholog będzie dyżurował pod numerem tel.: 533-652-418.

Telefoniczna, a więc anonimowa, rozmowa ze specjalistą może być pierwszym krokiem na drodze rozwiązywania problemów wynikających z doświadczenia tego rodzaju przemocy. Może stać się impulsem do działania na drodze prawnej lub szukania głębszej pomocy psychologicznej.

Dzień 22 lutego obchodzony jest w Polsce, na mocy ustawy Sejmu z 2003 r. jako Dzień Ofiar Przestępstw. Celem tej inicjatywy jest wspieranie osób pokrzywdzonych przestępstwami, zwrócenie szczególnej uwagi na ich potrzeby i prawa. Państwowa Komisja pragnie się włączyć, podkreślając w ten sposób ważność zapewnienia koniecznej pomocy osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie, które często przez całe życie ponoszą tego bolesne konsekwencje.

Specjaliści będą również mieli swoje dyżury w Państwowej Komisji w dniu 23 lutego br. W tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Wali z Depresją.

Dyżury odbędą się w godzinach od 10.00-16.00

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia.

Loading

Udostępnij